Prevención de riscos laborais COVID-19

Prevención COVID-19

Temario do curso

1.O coronavirus / COVID-19
 Os Coronavirus
 Enfermidade COVID–19
2. Teño COVID-19? Como teño que actuar?
 Como sei que teño COVID-19?
 Como actúo se tiven un contacto estreito?
 Cando podo recibir asistencia domiciliaria?
 Como e cando se obtén o alta?
3. Medidas de hixiene e illamento
 Medidas preventivas en xeral
 Medidas preventivas illamento en casa
 Medidas preventivas en centros sanitarios
 Recomendacións do Ministerio de Sanidade

 • Obxectivos do curso

  Este curso ofrece desenvolver as competencias necesarias no ámbito da prevención de riscos relacionadas co COVID-19.

 • Duración do curso

  3 horas

 • Información do curso

  Custo

  • Curso gratuíto 100%

  Modalidad

  • Curso online, teleformación
  • Acceso ao material mediante unha plataforma de formación online dispoñible as 24 horas do día todos os días da semana
  • Titoría dispoñible durante o horario laboral para a xestión de incidencias e controlar a progresión formativa do alumnado

  Certificación

  • Diploma acreditativo do curso ao completar satisfactoriamente o itinerario docente
 • Curso dirixido a

  Persoas:

  • Desempregadas
  • Traballadoras en ERTE

  Requisitos:

  • Ter como mínimo 16 anos de idadeEstar empadroado/a no Concello de Lugo
  • Estar rexistrado/a como demandante de emprego ou atoparse en situación de afectación por ERTE, no momento de presentación da solicitude
  • Poderán ser solicitados a documentos que acrediten os requisitos anteriores

  * No caso de que quedasen prazas vacantes, as persoas empadroadas en Lugo, sen ter que cumprir os demais requisitos sinalados, poderán solicitar a súa matriculación nos cursos de formación online.