Como organizarse para un novo estilo de vida na nosa formación?

É evidente que a nova situación provocada pola pandemia mundial causada polo coronavirus CoVid-19, propiciou que se comecen a establecer novas vías para continuar desenvolvendo as nosas vidas dunha forma segura e responsable, seguindo as indicacións de distanciamento social, protección individual e potenciando o teletraballo e a teleformación.

Esta nova realidade serviu para demostrar que as novas tecnoloxías, que están instauradas desde hai tempo, simplemente requiren dunha fase de adaptación ao uso dos dispositivos e a capacidade dos usuarios de amoldarse aos programas e aplicacións dispoñibles para realizar o seu traballo desde o seu fogar ou continuar coa súa formación académica e profesional desde casa.

A educación dixital: tócanos vivir o futuro anticipado

Non cabe lugar a dúbidas de que esta pandemia mundial ha suposto que a implementación do TIC na nosa vida íntima, profesional e académica para poder desenvolver o noso día a día da forma máis efectiva posible cumprindo coas medidas de seguridade recomendadas. Á súa vez, é fundamental ter en conta que este salto á formación dixital íase a producir dun momento a outro, simplemente anticipouse por este feito histórico, que a pesar do tráxico, habemos de valorar e conducir esta nova realidade cara a un camiño positivo para un mundo máis tecnolóxico e máis sustentable.

Os obxectivos da escola do futuro: a educación dixital para crear experiencias de aprendizaxe

En 2016 o blog TeachThough publicaba un artigo que levaba por título 7 Things Schools Of The Future Will Do Well.

Aquí detalláronse unha serie de obxectivos que debía cumprir a formación do futuro. Son os seguintes:

  • Establecer obxectivos relevantes.
  • Crear experiencias de aprendizaxe memorables.
  • Xestionar contornas de aprendizaxe produtivos.
  • Coñecer ao alumnado.
  • Promover o crecemento do alumnado.
  • Aproveitar o talento dos mestres e mestras.
  • Construír comunidade.

É evidente que algúns deles, con esta nova situación é máis complexo de xestionar, como é o caso de coñecer ao alumnado e construír comunidade. Sen dúbida, ferramentas como os foros, as redes sociais e os grupos de discusión favorecen a que se poidan crear vínculos co alumnado a través de a formación dixital.